Email Password   Forgot it?
Don't have an account yet ? Sign Up
Looking for Investors ?
Post your Ad for Free
Categories

Ingesting Beetroot Juice Can Retain Your head Young and Raise Muscle Electrical power

College Park, Maryland, USA
View full profile
Posted on : Sat 27 May
Industry: Advertising
3 Views
Percyjag -
Company Overview

News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the dish, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to offer yourself a health increase, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly effective for you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely state that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and stamina.
1 ) May Improve Brain Performance in More mature Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest University or college in Winston-Salem, NC, claims that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately powerful exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải có thể giữ cho sức khoẻ của giới trẻ và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot sở hữu thể ko phải là trà của mọi người, nhưng ko phủ nhận thực tế rằng nó đi kèm sở hữu 1 loạt những tài sản mang lợi cho sức khoẻ. các mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được làm thành nước ép, là cách thức rẻ nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. vì thế, để tăng cường sức khoẻ, bạn nên khiến nó trở thành một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc trưng rẻ cho bạn nếu như mang trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước nâng cao lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan trọng khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường có thể làm cho việc kỳ diệu như là một thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết 1 nghiên cứu gần đây của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, nói rằng uống củ cải trước khi tập thể dục với thể giúp nâng cao cường trí não cho người già. những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người lớn tuổi ăn củ cải tuyến đường trước lúc tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự kết liên lớn hơn trong những vùng não hài hòa có chức năng đi lại. Trong các năm cách đây không lâu, củ cải trục đường đã phát triển thành phổ thông vì lợi ích sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.

Business Model

News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the dish, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to offer yourself a health increase, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly effective for you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely state that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and stamina.
1 ) May Improve Brain Performance in More mature Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest University or college in Winston-Salem, NC, claims that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately powerful exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải có thể giữ cho sức khoẻ của giới trẻ và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot sở hữu thể ko phải là trà của mọi người, nhưng ko phủ nhận thực tế rằng nó đi kèm sở hữu 1 loạt những tài sản mang lợi cho sức khoẻ. các mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được làm thành nước ép, là cách thức rẻ nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. vì thế, để tăng cường sức khoẻ, bạn nên khiến nó trở thành một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc trưng rẻ cho bạn nếu như mang trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước nâng cao lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan trọng khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường có thể làm cho việc kỳ diệu như là một thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết 1 nghiên cứu gần đây của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, nói rằng uống củ cải trước khi tập thể dục với thể giúp nâng cao cường trí não cho người già. những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người lớn tuổi ăn củ cải tuyến đường trước lúc tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự kết liên lớn hơn trong những vùng não hài hòa có chức năng đi lại. Trong các năm cách đây không lâu, củ cải trục đường đã phát triển thành phổ thông vì lợi ích sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.

Market Size and Description

News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the dish, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to offer yourself a health increase, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly effective for you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely state that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and stamina.
1 ) May Improve Brain Performance in More mature Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest University or college in Winston-Salem, NC, claims that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately powerful exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải có thể giữ cho sức khoẻ của giới trẻ và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot sở hữu thể ko phải là trà của mọi người, nhưng ko phủ nhận thực tế rằng nó đi kèm sở hữu 1 loạt những tài sản mang lợi cho sức khoẻ. các mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được làm thành nước ép, là cách thức rẻ nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. vì thế, để tăng cường sức khoẻ, bạn nên khiến nó trở thành một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc trưng rẻ cho bạn nếu như mang trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước nâng cao lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan trọng khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường có thể làm cho việc kỳ diệu như là một thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết 1 nghiên cứu gần đây của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, nói rằng uống củ cải trước khi tập thể dục với thể giúp nâng cao cường trí não cho người già. những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người lớn tuổi ăn củ cải tuyến đường trước lúc tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự kết liên lớn hơn trong những vùng não hài hòa có chức năng đi lại. Trong các năm cách đây không lâu, củ cải trục đường đã phát triển thành phổ thông vì lợi ích sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.

Competition Overview

News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the dish, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to offer yourself a health increase, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly effective for you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely state that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and stamina.
1 ) May Improve Brain Performance in More mature Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest University or college in Winston-Salem, NC, claims that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately powerful exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải có thể giữ cho sức khoẻ của giới trẻ và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot sở hữu thể ko phải là trà của mọi người, nhưng ko phủ nhận thực tế rằng nó đi kèm sở hữu 1 loạt những tài sản mang lợi cho sức khoẻ. các mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được làm thành nước ép, là cách thức rẻ nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. vì thế, để tăng cường sức khoẻ, bạn nên khiến nó trở thành một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc trưng rẻ cho bạn nếu như mang trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước nâng cao lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan trọng khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường có thể làm cho việc kỳ diệu như là một thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết 1 nghiên cứu gần đây của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, nói rằng uống củ cải trước khi tập thể dục với thể giúp nâng cao cường trí não cho người già. những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người lớn tuổi ăn củ cải tuyến đường trước lúc tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự kết liên lớn hơn trong những vùng não hài hòa có chức năng đi lại. Trong các năm cách đây không lâu, củ cải trục đường đã phát triển thành phổ thông vì lợi ích sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.

Competitive Advantage

News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the dish, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to offer yourself a health increase, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly effective for you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely state that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and stamina.
1 ) May Improve Brain Performance in More mature Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest University or college in Winston-Salem, NC, claims that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately powerful exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải có thể giữ cho sức khoẻ của giới trẻ và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot sở hữu thể ko phải là trà của mọi người, nhưng ko phủ nhận thực tế rằng nó đi kèm sở hữu 1 loạt những tài sản mang lợi cho sức khoẻ. các mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được làm thành nước ép, là cách thức rẻ nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. vì thế, để tăng cường sức khoẻ, bạn nên khiến nó trở thành một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc trưng rẻ cho bạn nếu như mang trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước nâng cao lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan trọng khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường có thể làm cho việc kỳ diệu như là một thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết 1 nghiên cứu gần đây của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, nói rằng uống củ cải trước khi tập thể dục với thể giúp nâng cao cường trí não cho người già. những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người lớn tuổi ăn củ cải tuyến đường trước lúc tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự kết liên lớn hơn trong những vùng não hài hòa có chức năng đi lại. Trong các năm cách đây không lâu, củ cải trục đường đã phát triển thành phổ thông vì lợi ích sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.

Funding Amount Needed

$

Purpose of Funding

News today announced that beetroot might not exactly be everyone's cup of tea, but there's no denying the fact that it comes with a host of health gaining properties. The deep maroon coloured veggie is always striking on the dish, and when made into juice, is the best way to enjoy their earthy flavours. Therefore, to offer yourself a health increase, it is highly recommended to set a regular feature in your food intake. Beetroot drink is particularly effective for you if had before and after exercising. It is a primary ingredient about what is known as a miracle health drink - ABC, comprising apple, beetroot and carrot. If acquired every morning, it is touted to keep diseases at bay. News today announced that the heavenly sweet flavour of this health boosting juice comes filled with Vitamins A, C, K, beta carotene, polyphenols, antioxidants and folate among other important micronutrients. Recent studies largely state that beetroot juice can work wonders as a pre and post work out drink by boosting energy, blood flow and stamina.
1 ) May Improve Brain Performance in More mature Adults
News today announced that A recently available study done by Wake Forest University or college in Winston-Salem, NC, claims that drinking beetroot before exercising may aid brain performance for older adults. Researchers found that more mature adults who consumed beetroot juice prior to joining in moderately powerful exercise demonstrated greater connectivity in brain regions associated with motor function. In recent years, beetroot has gained popularity because of its potential health benefits, which include reduced blood pressure and increased exercise performance.
Uống nước ép củ cải có thể giữ cho sức khoẻ của giới trẻ và tăng cường cơ bắp
Tin mới hôm nay cho biết beetroot sở hữu thể ko phải là trà của mọi người, nhưng ko phủ nhận thực tế rằng nó đi kèm sở hữu 1 loạt những tài sản mang lợi cho sức khoẻ. các mẫu rau chay sâu màu đỏ xoành xoạch vượt bậc trên đĩa, và khi được làm thành nước ép, là cách thức rẻ nhất để thưởng thức hương vị đất của nó. vì thế, để tăng cường sức khoẻ, bạn nên khiến nó trở thành một đặc điểm chính trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Nước ép củ cải các con phố đặc trưng rẻ cho bạn nếu như mang trước và sau lúc tập thể dục. Nó là một thành phần chính trong thức uống được gọi là thức uống cho phép lạ - ABC, bao gồm táo, củ cải các con phố và cà rốt. Tin mới hôm nay cho biết nếu với mỗi buổi sáng, nó được chào hàng để giữ cho bệnh tật tại vịnh. Hương thơm ngọt ngào của mẫu nước nâng cao lực này bao gồm những vitamin A, C, K, beta carotene, polyphenols, chất chống oxy hoá và folate trong số những vi chất dinh dưỡng quan trọng khác. những nghiên cứu mới đây cho thấy nước ép củ cải đường có thể làm cho việc kỳ diệu như là một thức uống trước và sau khi tập thể dục bằng cách nâng cao năng lượng, lưu lượng máu và độ bền.
1. nâng cao khả năng hoạt động của não ở người to tuổi
Tin mới hôm nay cho biết 1 nghiên cứu gần đây của Đại học Wake Forest ở Winston-Salem, NC, nói rằng uống củ cải trước khi tập thể dục với thể giúp nâng cao cường trí não cho người già. những nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các người lớn tuổi ăn củ cải tuyến đường trước lúc tham gia tập thể dục cường độ vừa phải đã chứng minh sự kết liên lớn hơn trong những vùng não hài hòa có chức năng đi lại. Trong các năm cách đây không lâu, củ cải trục đường đã phát triển thành phổ thông vì lợi ích sức khoẻ tiềm tàng của nó, bao gồm giảm huyết áp và tăng hoạt động tập thể dục.